Paslaugos

 Buhalterinės apskaitos paslaugos

Klientai vieną ar keletą kartų per mėnesį pateikia pirminius apskaitos dokumentus, kuriuos apdoroję sudarome reikalingas ataskaitas ir pateikiame jas mokesčių administratoriui ar kitoms institucijoms.
Klientams netenka tiesiogiai bendrauti su VMI, SODRA, Statistikos departamentu ar VĮ Registrų centras.

 Apleistos buhalterijos tvarkymas

Paslauga skirta įmonėms, kurioms tenka parengti arba koreguoti apskaitą už praėjusius laikotarpius.
Paruošiame arba patiksliname reikiamas mokestines deklaracijas, finansines ataskaitas už ankstesniu metus pagal galiojančius teisės aktus.
Pasirūpiname, kad Jūsų apskaita būtų tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus.

 Vyriausio buhalterio paslauga

Paslauga skirta įmonėms, turinčioms darbuotoją, kuris gali atlikti pirminių apskaitos dokumentų apdorojimą, tačiau jiems reikalinga patyrusio buhalterio priežiūra ir pagalba.
Vyriausiojo buhalterio paslaugas sudaro: konsultacijos, buhalterinių operacijų patikrinimas, darbo užmokesčio skaičiavimas, mokesčių skaičiavimas ir deklaracijų pateikimas, debitorių ir kreditorių skolų analizė, finansinių ataskaitų vadovybei ir Registrų centrui parengimas.

 Darbo užmokesčio apskaita

Apskaičiuojamas darbo užmokestis įmonės darbuotojams (laikinė, suminė, vienetinė apskaita), skaičiuojami atostoginiai, nepanaudotos atostogos, priedai, dienpinigiai, alimentai, komandiruotės ir kitos išmokos.
Parengiami darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščiai, atsiskaitymo lapeliai darbuotojams, teikiamos deklaracijos VSDF (Sodrai), VMI, rengiamos pažymos darbuotojams apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kitos paslaugos.

 Fizinių asmenų ekonominės veiklos buhalterinė apskaita

Paslauga skirta asmenims, vykdantiems individualią veiklą (IV). Padedame registruoti veiklą VMI, konsultuojame privalomų mokėti mokesčių klausimais, registruojame PVM mokėtojais, vedame IV buhalterinę apskaitą, padedame užpildyti metines GPM deklaracijas.

 Uždarųjų akcinių bendrovių, mažųjų bendrijų steigimas, registravimas PVM mokėtojais

Steigiame įmones elektroniniu būdu. Suteikiame registracijos adresą, registruojame įmones ar fizinius asmenis PVM mokėtojais.

 Kitos paslaugos

  • Integruotų buhalterinės apskaitos proceso modelių sukūrimas ir realizavimas. Veiklos robotizavimas;
  • Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais
  • Personalo dokumentacijos rengimas (tipinės darbo sutarties sudarymas, vidaus įsakymų personalo klausimais parengimas, prašymų paruošimas ir kt.)
  • Akcininkų/narių sprendimų ir protokolų surašymas
  • Įvairių sutarčių parengimas (transporto priemonės nuomos ar panaudos, paskolos suteikimo, civilinės (paslaugų) sutarties ir kt.)
  • Visų bankinių mokėjimų paruošimas ir įkėlimas į elektroninę bankininkystę
  • NUOTOLINIS buhalterinės apskaitos tvarkymas (suteikiame galimybę prisijungti prie mūsų buhalterinės apskaitos programos, susivesti pirminius dokumentus bei kontroliuoti skolas patiems)

Mes esame „Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos“ nariai

UAB „FINANSAI ŠALIA“
Įm. kodas: 303966851
PVM kodas: LT100009442215

Adresas
Aludarių g. 5-52
LT-01113, Vilnius